Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Artikel Bahasa Jawa Biografi RA Kartini

Artikel Bahasa Jawa Biografi RA Kartini - Pada kesemptan ini admin niatku.com akan berbagi informasi mengenai Artikel Bahasa Jawa Biografi RA Kartini. Khusus bagi anda yang ingin membaca Biografi RA Kartini dalam Bahasa Jawa.

Artikel Bahasa Jawa Biografi RA Kartini

Wis akeh sing nulis kisah ngenani sosok Kartini, salah siji tokoh pahlawan setri fenomenal saka Jawa Tengah. Akeh panulis nuturke dalan urip dheweke sing menginspirasi liwat biografi, kaya sing dilakoke saka Sitisoemandari Soeroto jero bukune kanthi judul, ‘Kartini : siji Biografi’. Jero buku kesebut dipadhangna ngenani silsilah keluarga Kartini, sisi kuripan sing dadi saksi perjuangan liwat tulisane sing sarat arep kritik penyetaraan gender, nasionalisme sing menggugah nganti menyang negeri Walanda.

Artikel Bahasa Jawa Biografi RA Kartini

Kumpulan tulisan marang sahabat-sahabat panakon neng Walanda arepa layang-layang sing tau dheweke gawe dirangkum Armijn Pane jero siji buku kanthi judul, ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, sing uga ngrupakne salah siji tema layang yamg tau dheweke tuliske.

Iki pemaparan ngenani Biografi Kartini anyak saka dalan uripe, karyane, kabeh sing bersangkutan ngenani Kartini, kontroversi gelare, mawa turun Kartini sing isih urip. Kabehe disadur saka buku lan pirang-pirang sumber saka Internet.

Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat yaiku jeneng pepak dheweke. Dheweke dilairke nang udhar 21 April 1879 neng Mayong, Jepara, Jawa tengah. Bapake sing nduwe jeneng Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat ngrupakne sawong bupati Jepara. Kartini yaiku turun ningrat.

Hal iki bisa didelok saka silsilah keluarganya. Kartini yaiku putri saka bojo pisan, ning dudu bojo utama. Emboke nduwe jeneng M.A. Ngasirah, putri saka nyaihaji Siti Aminah lan Kyai Haji Madirono, sawong guru agama neng Telukawur, Jepara. Saka sisi bapake, silsilah Kartini bisa dilacak nganti Hamengkubuwana VI.

Garis turun Bupati Sosroningrat bahkan bisa ditilik bali menyang istana kerajan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangirin dadi bupati Surabaya nang abad menyang-18, mbah putri moyang Sosroningrat ngisi akeh posisi penting neng Pangreh Praja.

Bapak Kartini nang ngugane yaiku sawong wedana neng Mayong. Aturan kolonial wayah kuwi ngudokake sawong bupati sing duweni garwo sawong priyayi. Amarga M.A. Ngasirah dudua priyayi dhuwur, mula bapake rabi meneh karo Raden Adjeng Woerjan (Moerjam), turun teras raja Madura. Sakwise kawinan kuwi, mula bapak Kartini diangkat dadi bupati neng Jepara gumantekne kelinggihan bapak kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini yaiku anak menyang-5 saka 11 seduluran kandung lan tiri. Saka kekabeh sedulur sekandung, Kartini yaiku anak wadon paling tuwa. Mbah kakunge, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat bupati jero umur 25 taun lan dikenal nang tengahan abad menyang-19 dadi salah siji bupati pisan sing menehi pamulangan kulon marang anak-anake.

Kakangne Kartini, Sosrokartono, yaiku sawong sing pinter jero bidang basa. Nganti umur 12 taun, Kartini diolehake sekolah neng ELS (Europese Lagere School). Neng kene antara liya Kartini sinau basa Walanda. Ning sakwise umur 12 taun, dheweke kudu tinggal neng omah amarga wis bisa dipingit. Dheweke sekolah mung nganti sekolah dasar.

Dheweke ngekarepan kanggo mbanjurke sekolahe, ning ora diizinkan saka wongtuane. Dadi sawong prawan, Kartini kudu ndalani masa pingitan nganti nganti wayahe kanggo rabi. Iki ngrupakne mubarang adat sing kudu didalanke nang wayah kuwi. Kartini mung bisa mendam kekarepane kanggo sekolah dhuwur.

Untunge dheweke gemar maca saka buku – buku, koran, nganti majaa Eropa. Kartini kegeret nang kamajuan mikir wadon Eropa .Kartini akeh maca layang prungu Semarang De Locomotief sing diasuh Pieter Brooshooft, dheweke uga nrima leestrommel (paket majaa sing diedarkan toko buku marang langganan).

Lanjuta biografi RA Kartini dalam Bahasa Jawa

Neng antarane ana majaa kebudayaan lan kawruh sing cukup abot, uga ana majaa setri Walanda De Hollandsche Lelie. Neng antara buku sing kawaca Kartini sadurung umur 20, ana judulmax Havelaar lan layang-layang demen karya Multatuli, sing nang November 1901 wis kawacane pindho. Nuli De Stille Kraacht (kekuwatan Gaib) karya Louis Coperus.

Banjur karya Van Eeden sing nduweni mutu dhuwur, karya Augusta de Witt sing lagi-lagi wae, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek lan siji roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, Die Waffen Nieder(Letakkan Senjata). Kabehe basan Walanda. Pikirane dadi bukak amba, apalagi sakwise mbandingna kaanan setri neng Eropa karo setri Indonesia.

Ket kuwi, timbullah kekarepan dheweke kanggo majokake wadon pribumi sing nang wektu kuwi ana nang status sosial sing cendhek. Dheweke pengen majokake setri Indonesia liwat pamulangan. Kanggo kuwi, dheweke ngawakake sekolah kanggo prawan – prawan neng Jepara, amarga nang wektu kuwi dheweke manggon neng Jepara. Muride mung nyacah 9 wong sing awak saka kerabat utawa famili.

Neng samping kuwi, dheweke akeh uga nulis layang kanggo kanca-kancane Landa. Salah sijine yaiku Rosa Abendanon sing akeh ndukung deweke. Jero layang kuwi dheweke melampiaskan cita-citane kanggo menuntut padhan hak lan kewajiban antara lanang lan setri. Kartini pun banjur ping pirang-pirang ngirimake tulisane lan akhire kaemot dide Hollandsche Lelie, siji majaa terbitan Walanda sing sanuli dheweke waca.

Saka layang-layange, katon Kartini maca apa wae karo kebak gatekan, karo nggawe catetan-catetan. Sok sok Kartini ngarani salah siji karangan utawa mengutip pirang-pirang ukara. Gatekane ora mung samata-mata soalemansipasi setri, ning uga masalah sosial umum. Kartini ndeleng perjuangan setri ben nyaka kebebasan, otonomi lan padhan hukum dadi kanggonan saka obahan sing luwih amba.

Dheweke sempat mbisakne beasiswa saka pamerentah Walanda amarga tulisan-tulisan linuwihe, ning bapake nang wektu kuwi ngongkonke ben Kartini kudu rabi karo R.M.A.A. Singgih Djojo Adhiningrat, Bupati Rembang kala ituyang wis tau nduweni telu bojo. Kartini rabi nang udhar 12 November 1903.

Ket kuwi, Kartini kudu hijrah saka Jepara menyang Rembang meloni bojone. Bojone ngerti kekarepan Kartini lan Kartini diwenehi kebebasan lan didukung ngawakake sekolah setri neng sisih wetan lawang kori kompleks kantor kabupaten Rembang, utawa neng siji tangen sing saiki digunakne dadi Gedung Pramuka.

Kartini nduweni sawong anak lanang nduwe jeneng Soesalit Djojoadhiningrat, sing dilairke nang udhar 13 September 1904. Selang pirang-pirang dina pasca bayen, Kartini tutup umur nang udhar 17 September 1904. Kartini mati nang umur 25 taun. Dheweke dikuburanke neng desa wuluh, Kecamatan wuluh, Rembang.

Kanggo ngajeni kegigihan dheweke, dibangun sekolah setri saka Yayasan Kartini neng Semarang nang tahun1912, banjur neng Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon lan daerah liyane.

Jeneng sekolah kesebut yaiku "Sekolah Kartini". Yayasan Kartini iki diawakake saka keluarga Van Deventer, sawong tokoh Politik Etis. Sawise Kartini wafat, Mr.J.H. Abendanon ngumpulake lan membukukan layang-layang sing tau dikirimake R.A Kartini nang kanca-kancane neng Eropa.

Nang taun 1922, Balai Pustaka nerbitke jero basa Melayu karo judul sing diterjemahkan dadi Habis Gelap Terbitlah Terang: Buah pikiran, sing ngrupakne terjemahan saka papat sedulur. Banjur taun 1938, metua buku Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Pane sawong sastrawan Pujangga anyar.

Armijn nganggo buku dadi lima bab pangrembugan kanggo nunjukake owah-owahan cara mikir Kartini sadawa wayah korespondensine. Versi iki sempat dicetak saakeh ping sewelas. Layang-layang Kartini jero basa Inggris uga tau diterjemahkan saka Agnes L. Symmers. Kajaba kuwi, layang-layang Kartini uga tau diterjemahkan menjero basa-basa Jawa lan Sunda.

Kartini mungsuh diskriminasi Walanda adhep pribumi lan kesewenang-wenangan Walanda liwat layange marang sahabat-sahabate neng Walanda, akhire bisa menggugah ati pamerentah Walanda lan nangi pamulangan neng Jawa. Kartini yaiku anak kaum priyayi, bisa dikandha sawong borjuis cilik, ning banjur dheweke mileh dhewe mudhun dadi rakyat biasa.